Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Dokument med text

Early childhood intervention (ECI)

Publikation och rapport
0 kr
The purpose of this paper is to give an overview of the main conclusions and recommendations of the European Agency for Development in Special Needs E...
Framsida med text, och symbol för samtal

Bliss för dem som behöver kommunicera med symboler

Publikation och rapport
0 kr
Förmågan att kommunicera med våra medmänniskor i tal och skrift är för de flesta av oss en självklarhet. Att genom kommunikation kunna påverka sina eg...
Specialpedagogiska skolmyndigheten - Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik, tryckt punktskrift

Publikation och rapport Tryckt punktskrift
0 kr
Lägg i varukorg, Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik, tryckt punktskrift
Denna produkt är i tryckt punktskrift. Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga...
Specialpedagogiska skolmyndigheten - Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.

Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik, e-bok Textview

E-bok Publikation och rapport
0 kr
Lägg i varukorg, Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik, e-bok Textview
Denna produkt är en e-bok i Textview-format. Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgä...
The National Agency for Special Needs Education and Schools - Sweden’s largest body of knowledge in special needs education.

The National Agency for Special Needs Education and Schools

Publikation och rapport
0 kr
At the National Agency for Special Needs Education and Schools, you receive support in the creation of universally accessible learning environments th...
Bra att veta om teckenspråkstolkning.

Bra att veta om teckenspråkstolkning

Publikation och rapport
0 kr
Teckenspråkstolkning kan användas i alla möjliga sammanhang, till exempel läkarbesök, arbetsplatsmöten, föreläsningar, studier, fritidsaktiviteter, fö...
Bra att veta om tvåspråkighet och specialskolan.

Bra att veta om tvåspråkighet och specialskolan

Publikation och rapport
0 kr
På den tvåspråkiga specialskolan undervisas eleverna i två språk, svenskt teckenspråk och svenska i skriven form. För våra elever som är döva eller ha...
Omslag till SAMS – Samverkan för en obruten skolgång för placerade barn och unga.

SAMS – Samverkan för en obruten skolgång för placerade barn och unga

Publikation och rapport
0 kr
När barn och unga blir placerade i samhällsvård är det hemkommunens ansvar att säkerställa att de får den utbildning de har rätt till. För att den rät...
Framsida Förhindra skolmisslyckande

Förhindra skolmisslyckande

Publikation och rapport
0 kr
Att bygga upp skolornas kapacitet och bekämpa skolmisslyckanden är avgörande för inkluderande utbildningssystem. Ett tematiskt projekt har genomförts ...
Organisation av stödåtgärder som främjar inkluderande undervisning – Kortfattad policy.

Organisation av stödåtgärder som främjar inkluderande undervisning – Kortfattad policy

Publikation och rapport
0 kr
I policyn beskrivs vad medlemsländerna i projektet Organisation av stödåtgärder som främjar inkluderande undervisning kommit fram till. Policyn handla...