Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Framsida blå med European Agencys logga

Organisation av stödåtgärder som främjar inkluderande undervisning

Publikation och rapport
0 kr
I denna rapport sammanfattas de nyckelfrågor som undersöktes inom projektet Organisation av stödåtgärder som främjar inkluderande undervisning (organi...
Ökad måluppfyllelse för alla elever, stödresurs för självutvärdering.

Ökad måluppfyllelse för alla elever, stödresurs för självutvärdering

Publikation och rapport
0 kr
På flera ställen runtom i Europa börjar man alltmer sätta fokus på kvalitet och rättvisa, och i takt med ökad decentralisering i Europa, blir det allt...
Framsida i blå,vit och gul

Lärarutbildning för inkluderande undervisning i Europa utmaningar och möjligheter

Publikation och rapport
0 kr
Materialet är en sammanfattande rapport om hur lärarutbildning kan främja inkludering och hur lärare i sin grundutbildning förbereds för att möta den ...
Illustrerade elever står högst upp på en trappa.

Barnpanelsrapport

Publikation och rapport
0 kr
Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, studiero och studiemotivation? I Specialpedagogiska skolmyndighetens barnpanelsrapport berättar...
Alla är olika.

Alla är olika

Publikation och rapport
0 kr
I denna studie har Kamilla Peuravaara belyst flera olika aspekter som följer av studier vid särskild undervisning för vuxna och även föreslagit åtgärd...
Värderingsverktyg för ökad tillgänglighet i förskola och skola.

Värderingsverktyg för ökad tillgänglighet i förskola och skola

Publikation och rapport
0 kr
I den här rapporten presenterar vi implementeringsprocessen av ett pedagogiskt verktyg som heter Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, samt hu...
Teckenspråksutbildning för föräldrar TUFF, arabisk version.

Teckenspråksutbildning för föräldrar TUFF, arabisk version

Publikation och rapport
0 kr
Informationsblad på arabiska. Om du som förälder behöver och vill lära dig teckenspråk för att kunna stötta ditt barns utveckling, kan du gå Teckenspr...
Framsida fyra suddiga personer

Omhändertagna barn och ungdomars rätt till likvärdig utbildning

Publikation och rapport
0 kr
Denna skrift handlar om ett samverkansprojekt mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statens institutionsstyrelse för att stärka och kvalitetsu...
Särskilt stöd till nyanlända elever.

Stödmaterial - Särskilt stöd till nyanlända elever

Publikation och rapport Stödmaterial
0 kr
Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade stödmaterial Särskilt stöd till nyanlända elever. Stödmateriale...
Framsida fyra tjejer som talar teckenspråk

Teckenspråk talat och skrivet språk

Publikation och rapport
0 kr
En forskningssammanställning om tvåspråkighet. Intresset att forska om tvåspråkighet med kombinationen teckenspråk, talat och skrivet språk växer. De...