Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

SAMS – Samverkan för en obruten skolgång för placerade barn och unga.

SAMS – Samverkan för en obruten skolgång för placerade barn och unga

Publikation och rapport
0 kr
När barn och unga blir placerade i samhällsvård är det hemkommunens ansvar att säkerställa att de får den utbildning de har rätt till. För att den rät...
Illustrerade elever står högst upp på en trappa.

Barnpanelsrapport

Publikation och rapport
0 kr
Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, studiero och studiemotivation? I Specialpedagogiska skolmyndighetens barnpanelsrapport berättar...
Fem viktiga punkter angående inkluderande undervisning. Omsätta teori i praktik.

Fem viktiga punkter angående inkluderande undervisning. Omsätta teori i praktik

Publikation och rapport
0 kr
I november 2013 anordnade European Agency for Special Needs and Inclusive Education (Agency) en internationell konferens där man förde en öppen debatt...
Framsida, flicka som gungar

AKK i lärandet för allas rätt att kommunicera

Publikation och rapport
0 kr
Alla har rätt att kommunicera! Oberoende av hur vi kommunicerar är det ett behov som alla har och en förutsättning för lärande. I den här skriften g...
Framsida med bild på två stavar utomhus

Elever i behov av särskilt stort stöd inom specialskolan för döva och hörselskadade

Publikation och rapport
0 kr
Inom specialskolan för döva och hörselskadade används begreppet elever i behov av särskilt stort stöd, förkortat ESSS. I följande rapport diskuteras b...
Framsida med bild på en kvinna och en pojke

Från upplevelse till samtal

Publikation och rapport
0 kr
Vilka är förutsättningarna för att en partner ska uppfatta och svara på yttringar hos ett barn med medfödd dövblindhet? Format: A4.
Framsida med blå bakgrund och European Agencys logga.

Inclusive education in Europe Putting theory into practice

Publikation och rapport
0 kr
This new report compiles reflections from researchers on early intervention, initial teacher education for inclusion, support systems and funding mech...
Framsida med blå bakgrund och European Agencys logga

Informations- och kommunikationsteknik som främjar inkludering

Publikation och rapport
0 kr
Informations- och kommunikationsteknik som främjar inkludering - utveckling och möjligheter för de europeiska länderna. I denna rapport presenteras hu...
EuroNews 22.

EuroNews 22

Publikation och rapport
0 kr
EuroNews är en tidskrift som kommer ut ett par gånger per år med specialpedagogiska nyheter från de länder som ingår i European Agency for Special Nee...
EuroNews 22.

EuroNews 22, engelska

Publikation och rapport
0 kr
EuroNews is the newsletter from European Agency for Special Needs and Inclusive Education which provides information about the Agency's activities and...