Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Särskilt stöd till nyanlända elever.

Stödmaterial - Särskilt stöd till nyanlända elever

Publikation och rapport Stödmaterial
0 kr
Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade stödmaterial Särskilt stöd till nyanlända elever. Stödmateriale...
Person som lyssnar.

Med ljudet som omvärld

Publikation och rapport
0 kr
Alla elever har rätt att känna sig delaktiga i skolan. Men hur kan man vara delaktig om allt ljud runt omkring är så starkt att ingenting går att ursk...
Alla är olika.

Alla är olika

Publikation och rapport
0 kr
I denna studie har Kamilla Peuravaara belyst flera olika aspekter som följer av studier vid särskild undervisning för vuxna och även föreslagit åtgärd...
Illustrerade elever står högst upp på en trappa.

Barnpanelsrapport

Publikation och rapport
0 kr
Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, studiero och studiemotivation? I Specialpedagogiska skolmyndighetens barnpanelsrapport berättar...
En grupp elever håller händer.

Delaktighet i skolan för flickor och pojkar med adhd

Publikation och rapport
0 kr
Med den här rapporten vill vi motivera och stödja alla inom skolan att organisera lärmiljön på ett sätt som gynnar delaktighet för flickor och pojkar ...
Framsida med bild på två stavar utomhus

Elever i behov av särskilt stort stöd inom specialskolan för döva och hörselskadade

Publikation och rapport
0 kr
Inom specialskolan för döva och hörselskadade används begreppet elever i behov av särskilt stort stöd, förkortat ESSS. I följande rapport diskuteras b...
Framsida med bild på en kvinna och en pojke

Från upplevelse till samtal

Publikation och rapport
0 kr
Vilka är förutsättningarna för att en partner ska uppfatta och svara på yttringar hos ett barn med medfödd dövblindhet? Format: A4.
En grupp människor tittar på en Ipad.

Hörteknik och dess användning i skolan HODA litteraturstudie

Publikation och rapport
0 kr
I vårt land finns omkring 4 600 barn och ungdomar med en hörselnedsättning av den grad att de förskrivits hörapparater, kokleaimplantat, benförankrad ...
Framsida med illustrerade gubbar

Inkluderande undervisning och goda exempel

Publikation och rapport
0 kr
Projektets syfte var att analysera, beskriva och sprida goda exempel på lärande i inkluderade grupper på ett sådant sätt att europeiska lärare skall k...
Framsida i blå,vit och gul

Lärarutbildning för inkluderande undervisning i Europa utmaningar och möjligheter

Publikation och rapport
0 kr
Materialet är en sammanfattande rapport om hur lärarutbildning kan främja inkludering och hur lärare i sin grundutbildning förbereds för att möta den ...