Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Illustrerade barn spelar fotboll på en skolgård.

Insatser i skolan för elever med adhd

Publikation och rapport
0 kr
FoU-rapporten ”Insatser i skolan för elever med adhd, utblick via internationella tidskrifter” finns inte längre för beställning. Det beror på att de ...
DATE lärmaterial GY.

DATE lärmaterial GY

Publikation och rapport
0 kr
DATE lärmaterial för gymnasiet är ett praktiskt undersökande och utmanande material att använda i gymnasieskolans ämnesundervisning och likabehandling...
Framsida Förhindra skolmisslyckande

Förhindra skolmisslyckande

Publikation och rapport
0 kr
Att bygga upp skolornas kapacitet och bekämpa skolmisslyckanden är avgörande för inkluderande utbildningssystem. Ett tematiskt projekt har genomförts ...
Dokument med text

Early childhood intervention (ECI)

Publikation och rapport
0 kr
Lägg i varukorg, Early childhood intervention (ECI)
The purpose of this paper is to give an overview of the main conclusions and recommendations of the European Agency for Development in Special Needs E...
Elever sitter i ett klassrum.

Jag vet, jag kan!

Publikation och rapport
0 kr
Lägg i varukorg, Jag vet, jag kan!
Barn och ungdomar som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med autismspektrumtillstånd finns inom olika skolformer och boendeverksamheter...
SAMS – Samverkan för en obruten skolgång för placerade barn och unga.

SAMS – Samverkan för en obruten skolgång för placerade barn och unga

Publikation och rapport
0 kr
När barn och unga blir placerade i samhällsvård är det hemkommunens ansvar att säkerställa att de får den utbildning de har rätt till. För att den rät...
Illustrerade elever står högst upp på en trappa.

Barnpanelsrapport

Publikation och rapport
0 kr
Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, studiero och studiemotivation? I Specialpedagogiska skolmyndighetens barnpanelsrapport berättar...
Fem viktiga punkter angående inkluderande undervisning. Omsätta teori i praktik.

Fem viktiga punkter angående inkluderande undervisning. Omsätta teori i praktik

Publikation och rapport
0 kr
I november 2013 anordnade European Agency for Special Needs and Inclusive Education (Agency) en internationell konferens där man förde en öppen debatt...
Framsida, flicka som gungar

AKK i lärandet för allas rätt att kommunicera

Publikation och rapport
0 kr
Alla har rätt att kommunicera! Oberoende av hur vi kommunicerar är det ett behov som alla har och en förutsättning för lärande. I den här skriften g...
Framsida med bild på två stavar utomhus

Elever i behov av särskilt stort stöd inom specialskolan för döva och hörselskadade

Publikation och rapport
0 kr
Inom specialskolan för döva och hörselskadade används begreppet elever i behov av särskilt stort stöd, förkortat ESSS. I följande rapport diskuteras b...