Hörteknik och dess användning i skolan HODA litteraturstudie

En grupp människor tittar på en Ipad.
Produkttyp: Publikation och rapport

I vårt land finns omkring 4 600 barn och ungdomar med en hörselnedsättning av den grad att de förskrivits hörapparater, kokleaimplantat, benförankrad hörapparat eller annat personligt hjälpmedel. Uppåt 3 000 barn och ungdomar har också hörtekniska lösningar som komplement med syfte att förbättra elevernas möjligheter till delaktighet i skolan. Hur kan elever med hörselnedsättning få en fungerande skolvardag, där förutsättningar för delaktighet finns?

HODA-projektet har studerat hur hörteknik används i skolan. Parallellt med undersökningen har en litteraturstudie med samma frågeställningar genomförts. Litteraturstudien finns sammanställd i denna pdf-fil och på denna sida hittar du också länkar till relaterat material. Litteraturstudien finns inte i tryckt format.

Vad var det du inte hörde HODA - huvudrapport. HODA-studiens hela resultat finns sammanställd i separat pdf-fil med tillhörande bilagedel.

Visa mer

Artikelnummer
00566
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
42 sidor