Möter du barn och elever med språkstörning?

Barn och elever som har en språkstörning har inte samma språkliga förmåga som jämnåriga. De kan ha svårt att förstå vad andra säger, att själva prata så andra förstår eller båda delarna.

Kostnadsfri kunskap och konkreta råd inom området språkstörning.

Aktuellt

Tips från redaktionen