Sök statsbidrag för inköp av läromedel

Nu kan du söka statsbidrag för att köpa tryckta läromedel till förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola eller sameskola. Passa på att stärka elevernas tillgång till läromedel!

Elev löser uppgifter på ett arbetspapper.

Utvalda produkter

Tips från redaktionen