Nu släpper vi vår första systematiska forskningsöversikt

Översikten är en sammanställning av 78 vetenskapliga forskningsstudier som systematiskt valts ut av projektgruppen efter omfattande litteratursökningar.

Översikten är unik i sitt slag och syftar till att bidra med kunskap och förståelse för hur man i förskolan och skolan kan skapa bästa möjliga förutsättningar för delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning.

Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning

Omslag till Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning.

Utvalda produkter

Tips från redaktionen