Nytt nummer av Lika värde: Tema Det funkar

Elevstödjare, verktyg för ökad delaktighet och förändrat arbetssätt. Läs om skolor som provat något nytt för att fungera bättre för elever med funktionsnedsättning.

Omslag Lika värde: Tema det funkar.

Utforska SPSM:s utbud av läseböcker!

Tips från redaktionen