Läs den nya boken i serien Så funkar samhället!

Så funkar samhället - Trafik är den andra boken i en serie som kommer att bestå av fem böcker. I boken Trafik möter ni fotgängare, cyklister och bilister och tränar på hur ni på ett säkert sätt rör er ute i trafiken.

Boken inleds med samtalsbilder för att skapa intresse och förståelse för det som eleverna ska arbeta med. Sedan består varje kapitel av en enkel faktatext med arbetsuppgifter till.

Så funkar samhället - Trafik.

Utvalda produkter

Tips från redaktionen