Lär känna punktskriftskärmen!

Nyfikna fingrar är ett webbaserat läromedel för blivande punktskriftsläsare som fått sin första dator med punktskriftsanpassning. 

I Nyfikna fingrar får eleven lära känna punktskriftsskärmen, öva sina taktila förmågor och grundläggande lästeknik inför punktskriftsläsning.

Nyfikna fingrar

Skärmklipp från Nyfikna fingrar.

Utvalda produkter

Tips från redaktionen