Specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsredogörelse för Webbutiken

Det här dokumentet beskriver hur Specialpedagogiska skolmyndighetens webbutik uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbutiken?

Vi är medvetna om att delar av webbutiken inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbutiken?

Om du behöver innehåll från Specialpedagogiska skolmyndighetens webbutik som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbutikens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbutikens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbutikens tillgänglighet

Den här webbutiken är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Kända brister:

 • Alt-text för mobil logotyp är överflödig och bör tas bort, även alt-text för bilderna på sökresultatsidan är överflödiga och bör tas bort. [WCAG 1.1.1(A)]
 • Det saknas en länk just innan videofilmer som leder till en sida där det finns en fullständig beskrivning av videon i textform. [WCAG 1.2.2(A)] och [WCAG 1.2.3 (A)]
 • På vissa sidor finns stilsättning i html, vilket inte ska finnas. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Sidhuvudets navigation saknar beskrivningen ”Huvudmeny”. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Länkarna i huvudmenyn har otydlig markering för muspekarfokus. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Länkarna i huvudmenyn saknar information om att det finns ett utfällbart område kopplat till dem, samt att det saknas information om vilken länk som är aktiv. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Elementet som omgärdar huvudinnehållet saknar en definition. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Vissa sidor har fel hierarkisk ordning på rubrikerna (H1-H6). [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Radioknappar och kryssrutor grupperas korrekt men saknar en beskrivning. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Vissa sidor saknar huvudrubrik (H1), exempelvis ”Administrera digitalt läromedel”. [WCAG 1.3.1 (A)]
 • På vissa sidor används tabeller, trots att det inte behövs, se exempel på https://Webbutiken/ansokan-om-anpassning/. [WCAG 1.3.2 (A)]
 • ”Genomföra köp” och ”Ansök om anpassning” saknar automatisk ifyllning av fält. [WCAG 1.3.5 (AA)]
 • På vissa sidor är kontrastvärdet för lågt, se exempel på "Skicka ansökan". [WCAG 1.4.3 (AA)]
 • Vissa länkar har olika länktexter men leder till samma mål. [WCAG 2.4.4 (A)]
 • På söksidan måste användaren i förväg få information om att när en kryssruta ändras så förändras sökresultatet omedelbart. [WCAG 3.2.2 (A)]
 • Valideringen av formulär är inte tillräcklig. [WCAG 3.3.1 (A)]
 • Se till så användaren är medveten om att webbplatsens sidor inte fungerar på ett korrekt sätt om webbläsarens javascript-funktion är inaktiverad. [WCAG 4.1.2 (A)]
 • Länkarna "Bästa träff", "A-Ö", "Ö-A" och "Senast publicerat" på sökresultatsidan saknar indikationer på att det finns nytt innehåll under varje länk. [WCAG 4.1.2 (A)]
 • Förtydliga den synliga informationen om vilken typ av sortering som är vald på länkarna ("Bästa träff", "A-Ö", "Ö-A" och "Senast publicerat"). [WCAG 4.1.2 (A)]
 • Det går inte att nå antalet varor i varukorgen med kombinationen skärmläsare och tabb-tangenten. [WCAG 4.1.2 (A)]
 • En skärmläsare vet inte om att det finns ett utfällbart område kopplat till varukorgen i sidhuvudet. [WCAG 4.1.2 (A)]
 • Det saknas synlig information till ovan nämnda länk om varukorgen är infälld eller utfälld, till exempel pil upp och om den är utfälld pil ned. [WCAG 4.1.2 (A)]
 • Det saknas en kopplad etikett till den flervalsmeny som låter användaren justera antalet varor för en tillagd vara. [WCAG 4.1.2 (A)]
 • Det går inte att nå ”x”-ikonen som låter användaren att avlägsna en vara ur varukorgen med hjälp av tangentbordet. [WCAG 4.1.2 (A)]
 • Hjälptexten på alla videospelares kontroller är både på svenska och engelska. Använd bara svenska. [WCAG 4.1.2 (A)]
 • Statusmeddelandet "Tillagd i varukorgen" uppfattas inte på ett korrekt sätt av skärmläsare. [WCAG 4.1.3 (AA)]

Vi har bedriver ett systematiskt arbete för att åtgärda tillgänglighetsbristerna samt utbilda våra webbredaktörer. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem så snart som möjligt.

Hur vi testat webbutiken

Vi har gjort en självskattning intern och extern testning av Specialpedagogiska skolmyndighetens webbutik.

Senaste bedömningen gjordes den 23 oktober 2020 och är formellt godkänd.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 oktober 2020.

Senast ändrad: 2023-02-17