Stödmaterial

Använd filtret för att förfina sökningen. Desto fler filter du kryssar i desto mer förfinas din sökning.

Stödmaterial

Använd filtret för att förfina sökningen. Desto fler filter du kryssar i desto mer förfinas din sökning.

Framsida pdf

Stödmaterial elevhälsa ‒ informationsblad

Stödmaterial
0 kr
Enligt skollagen ska elevhälsan främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram ett stödmaterial som sy...
Särskilt stöd till nyanlända elever.

Stödmaterial - Särskilt stöd till nyanlända elever

Publikation och rapport Stödmaterial
0 kr
Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade stödmaterial Särskilt stöd till nyanlända elever. Stödmateriale...
Vadå AKK.

Va´ då akåkå?

Film Stödmaterial
125 kr
Lägg i varukorg, Va´ då akåkå?
Det finns barn, ungdomar och vuxna med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter inom olika verksamheter i förskola, skola och vuxenundervisning. De...
Hand i hand.

Hand i hand

Stödmaterial Tryckt bok
125 kr
Lägg i varukorg, Hand i hand
En resa i samspelets och kommunikationens värld med ett barn som är dövblindfött. Hand i hand är en studie av kommunikationsutvecklingen hos Joakim, e...
Framsida Studiepaket dubbla läroplaner

Studiepaket dubbla läroplaner - Informationsblad

Publikation och rapport Stödmaterial
0 kr
Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade studiepaket om att arbeta med dubbla läroplaner. Studiepaketet ...
Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning ‒ Övergripande information.

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning ‒ Övergripande information

Publikation och rapport Stödmaterial
0 kr
Bevaka, Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning ‒ Övergripande information
I den här skriften presenteras olika stödinsatser, vem som har ansvar för dem och vilka tillgänglighetslösningar som kan öka möjligheterna för vuxna m...
Fem människor på en gräsplätt under en skinande sol och fem moln; ritade med krita. Människorna har olika rörelsehinder.

Därför inkludering

Stödmaterial Tryckt bok
125 kr
Lägg i varukorg, Därför inkludering
Därför inkludering, har varit och är fortfarande inledningen till många diskussioner där vi argumenterar för en skola för alla. För oss är det en själ...
Elever i klassrum.

Det som lärarna borde tänka på

Film Stödmaterial
125 kr
Lägg i varukorg, Det som lärarna borde tänka på
Materialet består av tre delar: informationsfilm, fördjupningsdel och handledning. Informationsfilmen och fördjupningsdelen handlar om Robin. När Robi...
Kom och se på CCTV.

Kom och se på CCTV

Stödmaterial
125 kr
Lägg i varukorg, Kom och se på CCTV
Ett bildmaterial för förskolebarn bestående av förminskade fotografier för användning i ett förstorande TV-system. Bilderna är sammanställda kategoriv...
Siluett av ett ansikte.

Ta ansvar för samverkan

Stödmaterial Tryckt bok
125 kr
Lägg i varukorg, Ta ansvar för samverkan
Varför behövs samverkan i samhällets stöd till barn och unga med funktionshinder? För att till exempel tvååriga Klara ska kunna leka med sina kompisar...