Stödmaterial

Använd filtret för att förfina sökningen. Desto fler filter du kryssar i desto mer förfinas din sökning.

Stödmaterial

Använd filtret för att förfina sökningen. Desto fler filter du kryssar i desto mer förfinas din sökning.

Särskilt stöd till nyanlända elever.

Stödmaterial - Särskilt stöd till nyanlända elever

Publikation och rapport Stödmaterial
0 kr
Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade stödmaterial Särskilt stöd till nyanlända elever. Stödmateriale...
Material med gul bakgrund och en tecknad figur

STEP UP – orientering och förflyttning för barn och elever med synnedsättning

Publikation och rapport Stödmaterial
0 kr
STEP UP är ett EU-projekt om orientering och förflyttning för barn och elever med synnedsättning och för barn och elever med synnedsättning i kombinat...
Hand i hand.

Hand i hand

Stödmaterial
0 kr
En resa i samspelets och kommunikationens värld med ett barn som är dövblindfött. Hand i hand är en studie av kommunikationsutvecklingen hos Joakim, e...
Siluett av ett ansikte.

Ta ansvar för samverkan

Stödmaterial
0 kr
Varför behövs samverkan i samhällets stöd till barn och unga med funktionshinder? För att till exempel tvååriga Klara ska kunna leka med sina kompisar...
Studiepaket dubbla läroplaner - Informationsblad.

Studiepaket dubbla läroplaner - Informationsblad

Publikation och rapport Stödmaterial
0 kr
Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade studiepaket om att arbeta med dubbla läroplaner.  Studiepaketet...
Fem människor på en gräsplätt under en skinande sol och fem moln; ritade med krita. Människorna har olika rörelsehinder.

Därför inkludering

Stödmaterial
0 kr
Därför inkludering, har varit och är fortfarande inledningen till många diskussioner där vi argumenterar för en skola för alla. För oss är det en själ...
Bussgatan.

Bussagan

Stödmaterial Tryckt bok
100 kr
Lägg i varukorg, Bussagan
Svensk översättning, bearbetning och normering av det engelska Bus Story Test. Bussagan är ett språktest för bedömning av barns förmåga att återberätt...
Barn sträcker upp händerna i luften.

Delaktighet - ett arbetssätt i skolan

Publikation och rapport Stödmaterial
125 kr
Lägg i varukorg, Delaktighet - ett arbetssätt i skolan
Att uppleva och känna delaktighet är en förutsättning för lärande och utveckling. Erfarenheter visar att särskilt elever med funktionsnedsättning möte...
Reflektionsunderlag – komplement till Det lilla ordet främst.

Reflektionsunderlag – komplement till Det lilla ordet främst

Stödmaterial
50 kr
Lägg i varukorg, Reflektionsunderlag – komplement till Det lilla ordet främst
Reflektionsunderlag – komplement till Det lilla ordet främst är ett kuvert som innehåller de fyra reflektionsunderlagen från handledningen i form av l...
Omslag till Tillgänglig lärmiljö för vuxna med funktionsnedsättning – övergripande information.

Tillgänglig lärmiljö för vuxna med funktionsnedsättning – övergripande information

Stödmaterial
0 kr
Skriften beskriver fyra områden som tillsammans bildar basen för en likvärdig utbildning. Dessa områden är tillgänglighet, delaktighet, inkludering oc...