Stödmaterial

Använd filtret för att förfina sökningen. Desto fler filter du kryssar i desto mer förfinas din sökning.

Stödmaterial

Använd filtret för att förfina sökningen. Desto fler filter du kryssar i desto mer förfinas din sökning.

Kom och se på CCTV.

Kom och se på CCTV

Stödmaterial
125 kr
Lägg i varukorg, Kom och se på CCTV
Ett bildmaterial för förskolebarn bestående av förminskade fotografier för användning i ett förstorande TV-system. Bilderna är sammanställda kategoriv...
Elever i klassrum.

Det som lärarna borde tänka på

Film Stödmaterial
125 kr
Lägg i varukorg, Det som lärarna borde tänka på
Materialet består av tre delar: informationsfilm, fördjupningsdel och handledning. Informationsfilmen och fördjupningsdelen handlar om Robin. När Robi...
Fem människor på en gräsplätt under en skinande sol och fem moln; ritade med krita. Människorna har olika rörelsehinder.

Därför inkludering

Stödmaterial Tryckt bok
125 kr
Lägg i varukorg, Därför inkludering
Därför inkludering, har varit och är fortfarande inledningen till många diskussioner där vi argumenterar för en skola för alla. För oss är det en själ...
Vadå AKK.

Va´ då akåkå?

Film Stödmaterial
125 kr
Lägg i varukorg, Va´ då akåkå?
Det finns barn, ungdomar och vuxna med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter inom olika verksamheter i förskola, skola och vuxenundervisning. De...
Särskilt stöd till nyanlända elever.

Stödmaterial - Särskilt stöd till nyanlända elever

Publikation och rapport Stödmaterial
0 kr
Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade stödmaterial Särskilt stöd till nyanlända elever. Stödmateriale...
Stödmaterial hörselnedsättning – informationsblad.

Stödmaterial hörselnedsättning – informationsblad

Publikation och rapport Stödmaterial
0 kr
Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade stödmaterial om hörselnedsättning. Stödmaterialet vänder sig ti...
Hand i hand.

Hand i hand

Stödmaterial
0 kr
En resa i samspelets och kommunikationens värld med ett barn som är dövblindfött. Hand i hand är en studie av kommunikationsutvecklingen hos Joakim, e...
Siluett av ett ansikte.

Ta ansvar för samverkan

Stödmaterial
0 kr
Varför behövs samverkan i samhällets stöd till barn och unga med funktionshinder? För att till exempel tvååriga Klara ska kunna leka med sina kompisar...
Omslag till Tillgänglig lärmiljö för vuxna med psykisk ohälsa.

Tillgänglig lärmiljö för vuxna med psykisk ohälsa

Publikation och rapport Stödmaterial
0 kr
För att kunna erbjuda alla studerande goda villkor för lärande krävs kunskap. Skriften beskriver pedagogiska konsekvenser som psykisk ohälsa kan medfö...
Omslag till Tillgänglig lärmiljö för vuxna med funktionsnedsättning – övergripande information.

Tillgänglig lärmiljö för vuxna med funktionsnedsättning – övergripande information

Publikation och rapport Stödmaterial
0 kr
Skriften beskriver fyra områden som tillsammans bildar basen för en likvärdig utbildning. Dessa områden är tillgänglighet, delaktighet, inkludering oc...