STEP UP – orientering och förflyttning för barn och elever med synnedsättning

Material med gul bakgrund och en tecknad figur
Produkttyp: Publikation och rapport

STEP UP är ett EU-projekt om orientering och förflyttning för barn och elever med synnedsättning och för barn och elever med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning.

”STEP UP” står för Safe travel and movement Through the Environment for young learners with a visual impairment Promoted by all Understanding Participation.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har deltagit i ett Comeniusprojekt om barn och ungdomars orientering och förflyttning. Projektet är ett EU projekt med åtta deltagande länder; Sverige, Finland, Luxemburg, Tjeckien, Slovenien, Republik Irland, Nordirland och Skottland. Projektet har sträckt sig över två år och avslutades i juni 2014.

Projekt syftar inte till att ersätta professionellas roll och ansvar i förflyttning och orientering. Istället vill projektet bidra till att föräldrar och personer som arbetar med barn och elever blir mer medvetna om hur de på bästa sätt kan stödja deras självständighetsutveckling.

Behovet av stöd i unga år är nödvändigt för att uppmuntra och motivera barn att röra sig, bli nyfikna och lära sig nödvändiga färdigheter och strategier för att ta sig fram och orientera sig i miljön. Framförallt är det viktigt att barn och elever får möjlighet att lära genom att delta i vardagliga situationer. Situationer som ger barnen och eleverna mening och innehåll och där de kan få ett ändamålsenligt stöd.

STEP-UP materialet är tänkt att vara ett tillgängligt informations- och utbildningsmaterial. Materialet är uppdelat i fem häften:

• Ökad insikt om myter
• Enkla steg: syftar till att utveckla kunskap om orientering och förflyttning
• Ordlista
• Litteraturlista
• Kartläggning av fysisk miljö

Materialet finns enbart som nedladdningsbara pdf:er.

Visa mer

Artikelnummer
00514
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten