Anpassning av läromedel

Specialpedagogiska skolmyndigheten anpassar läromedel för elever med funktionsnedsättning i förskola, grundskola och gymnasieskola. 

I första hand görs anpassningar för elever med synnedsättning eller blindhet, men i mån av tid även för elever med läs- och skrivsvårigheter och rörelsehinder, så eleverna kan använda samma läromedel som sina klasskamrater. Läromedlen är anpassade enligt 17 § i upphovsrättslagen.

Vi tillgängliggör och bearbetar förlagsutgivna läromedel till formaten:

  • tryckt punktskrift 
  • e-bok i Textviewformat 
  • e-bok DAISY text och ljud - med syntetiskt inspelat tal (DAISY Fulltext) 
  • svällpappersbilder.

Vad innebär en anpassning av läromedel?

Vid en pedagogisk anpassning bearbetas bokens texter och bilder så att det slutliga formatet är anpassat för punktskriftsläsning, både för tryckt punktskrift och för punktskriftsskärm. Layout och grafiska element i boken som bilder, bilduppgifter, ikoner, korsord, matematiska uppställningar och annan visuell information arbetas om.

Innehållsmässigt ändras eller anpassas inte boken, varken svårighetsgraden eller innehållet. I de fall där bildbeskrivningar eller annan bearbetning av bokens bilder inte räcker till, produceras taktila svällpappersbilder som en del eller som ett komplement till boken.

Frågor och svar om anpassade läromedel

Här har vi samlat vanliga frågor kring anpassade läromedel, läs gärna mer om hur produktion och leverans går till för våra anpassade läromedel.

Leveranstid

Det tar sex till tio månader att producera ett helt nytt tillgängliggjort och pedagogiskt anpassat läromedel, beroende på läromedlets omfång och komplexitet.

Ansökningsformulär

1

Om läromedlet, eleven och typ av anpassning


Fyll i ISBN och klicka på "Hämta" för att hämta information från Bokinfo

Skolform & årskurs

Funktionsnedsättning

Kommer eleven behålla läromedlet efter avslutad kurs?

Vi behöver den här informationen för att hjälpa dig i din ansökan.

Leveranstiden är vanligtvis 6-10 månader. En första version i digital form, en råkopia, är vanligtvis tillgänglig efter 1-2 månader.

Vilken typ av anpassning behöver eleven?


Fungerar både i talsyntes och punktskriftsskärm.

Kan användas i mobil, läsplatta och dator.

Internationell standard för digitala talböcker. Ljudfil i MP3-format.

(Gäller ej Daisy- och E-bok i HTML-format)


Lägg till ytterligare ett läromedel som du vill anpassa
2

Dina kontaktuppgifter

3

Vart ska vi skicka fakturan?

Betalning sker mot faktura, 30 dagar netto. Fakturering sker när produkten är klar. Kostnaden motsvarar rekommenderat pris på orginalläromedlet plus fraktkostnad.

4

Vart ska vi skicka läromedlet?

OBS! Upp till 10 månaders leveranstid på slutprodukt.

5

Har du något du vill tillägga?

Genom att klicka på Slutför köp så accepterar du att Specialpedagogiska skolmyndigheten lagrar och använder dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut till utomstående personer eller organisationer, annat än om det följer av offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Specialpedagogiska skolmyndigheten anpassar mot beställning förlagsutgivna läromedel så att de kan läsas av elever med funktionsnedsättning, med stöd av 17 § i upphovsrättslagen. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 § innebär och hur produkterna får användas.