Anpassning av förlagsutgivna läromedel

Välj i första hand befintligt utbud

Du kan söka i Webbutiken bland vårt stora utbud av redan anpassade läromedel. Då kommer vi att kunna leverera läromedlet i tid. På grund av resursbrist kommer hanteringen av en nyansökan om anpassning av ett läromedel tyvärr att dröja och eventuellt riskerar också ansökan att avslås.

Stöd och guidning i webbutiken hittar du under Kundservice. Du kan också kontakta din kontaktperson på Resurscenter.

Om anpassning av läromedel

Specialpedagogiska skolmyndigheten anpassar läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet i förskola, grundskola, gymnasieskola, Komvux och SFI. 

Anpassningar görs för att elever med synnedsättning eller blindhet ska kunna använda samma läromedel som sina klasskamrater. Läromedlen är anpassade enligt 17 a § upphovsrättslagen.

SPSM tillgängliggör och bearbetar förlagsutgivna läromedel i formaten:

  • tryckt punktskrift 
  • e-bok i Textview-format 
  • e-bok i HTML-format
  • svällpappersbilder.

Pedagogisk anpassning – texter och bilder bearbetas

Vid en pedagogisk anpassning bearbetas den tryckta originalbokens texter och bilder. Det slutliga formatet är anpassat för punktskriftsläsning, både för tryckt punktskrift och för punktskriftsskärm. Layout och grafiska element i originalboken såsom bilder, bilduppgifter, ikoner, korsord, matematiska uppställningar och annan visuell information arbetas om.

Innehållsmässigt ändras inte boken, varken svårighetsgraden eller innehållet. I många läromedel har bilderna stor betydelse för att kunna förstå och arbeta med boken. Bilderna behöver då göras tillgängliga för en punktskriftsläsande elev. Beroende på bildens typ och syfte finns olika alternativ.

Ett alternativ är att göra bildbeskrivningar. Bilder som behövs för att lösa uppgifter eller åskådliggöra innehållet brukar vi beskriva. Hur till exempel ett kretslopp fungerar är en typisk bild som vi beskriver. Beskrivningen handlar om det som bilden illustrerar, inte hur avbildningen är gjord.

Schematiska bilder, exempelvis blommans olika delar eller historiska tidslinjer, och bilder på kända byggnader eller personer beskrivs. Bilder som är ren dekoration beskrivs inte.

Ett alternativ i de fall där bildbeskrivningar eller annan bearbetning av bokens bilder inte räcker till är att producera taktila svällpappersbilder som en del eller som ett komplement till boken.

Pris och leveranstid

Vi eftersträvar att det anpassade läromedlet har samma pris som förlagets pris. Leveranstiden vid ansökan är upp till tio månader, beroende på läromedlets omfång och komplexitet.

Läromedel för punktskriftsläsande elever

Frågor och svar om anpassade läromedel

Här har vi samlat vanliga frågor kring anpassade läromedel, läs gärna mer om hur produktion och leverans går till för våra anpassade läromedel.

Ansökningsformulär

1

Om läromedlet, eleven och typ av anpassning


Fyll i ISBN och klicka på "Hämta" för att hämta information från Bokinfo

Vilken typ av anpassning behöver eleven?

Vilken typ av anpassning behöver eleven?
Välj punktskrift

Välj tryck

Fungerar både i talsyntes och punktskriftsskärm.

Kan användas i mobil, läsplatta och dator.

Behöver du tillhörande taktila bilder?

(Gäller ej E-bok i HTML-format)

Välj ja eller nej

Funktionsnedsättning

Finns någon funktionsnedsättning?
Kommer eleven behålla läromedlet efter avslutad kurs?

Vi behöver den här informationen för att hjälpa dig i din ansökan.

Leveranstiden är vanligtvis 6-10 månader. En första version i digital form, en råkopia, är vanligtvis tillgänglig efter 1–2 månader.

Lägg till ytterligare ett läromedel som du vill anpassa
2

Dina kontaktuppgifter

3

Vart ska vi skicka fakturan?

Vart ska vi skicka fakturan?

Betalning sker mot faktura, 30 dagar netto. Fakturering sker när produkten är klar. Kostnaden motsvarar rekommenderat pris på originalläromedlet plus fraktkostnad.

 
4

Vart ska vi skicka läromedlet?

Vart ska vi skicka läromedlet?
 

OBS! Upp till 10 månaders leveranstid på slutprodukt.

5

Har du något du vill tillägga?

Specialpedagogiska skolmyndigheten anpassar mot beställning förlagsutgivna läromedel så att de kan läsas av elever med funktionsnedsättning, med stöd av 17 a § i upphovsrättslagen. Läs mer om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.