Anpassning av förlagsutgivna läromedel

Behöver du läromedel till din punktskriftsläsande elev så ska du titta i vår webbutik eller söka på titeln i söktjänsten Hitta läromedel. I webbutiken finns vårt samlade utbud av förlagsutgivna läromedel som är anpassade för punktskriftsläsande elever.

För att göra det lättare att skaffa överblick har vi tagit fram en lista över några serier som du kan välja mellan.

Om det helt saknas läromedel för ett specifikt ämne/kurs kan du göra en ansökan i ansökningsformuläret. OBS! Detta gäller främst läromedel till specifika gymnasiekurser. SPSM gör sedan en bedömning av ansökan.

Stöd och guidning i webbutiken hittar du under Kundservice.

Du kan också kontakta din kontaktperson på Resurscenter.

Om anpassning av läromedel

Specialpedagogiska skolmyndigheten anpassar läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet i förskola, grundskola, gymnasieskola, Komvux och SFI.

Anpassningar görs för att elever med synnedsättning eller blindhet ska kunna använda samma läromedel som sina klasskamrater. Läromedlen är anpassade enligt 17 a § upphovsrättslagen.

SPSM tillgängliggör och anpassar förlagsutgivna läromedel i formaten:

  • tryckt punktskrift
  • e-bok i Textview-format
  • e-bok i HTML-format
  • svällpappersbilder.

Pedagogisk anpassning – texter och bilder bearbetas

Vid en pedagogisk anpassning bearbetas den tryckta originalbokens texter och bilder. Det slutliga formatet är anpassat för punktskriftsläsning, både för tryckt punktskrift och för punktskriftsskärm. Layout och grafiska element i originalboken såsom bilder, bilduppgifter, ikoner, korsord, matematiska uppställningar och annan visuell information arbetas om. Innehållsmässigt ändras inte boken, varken i svårighetsgrad eller innehåll.

Leveranstid

Leveranstiden vid ansökan är upp till tio månader, beroende på läromedlets omfång och komplexitet.

Läromedel för punktskriftsläsande elever

Frågor och svar om anpassade läromedel

Här har vi samlat vanliga frågor kring anpassade läromedel, läs gärna mer om hur produktion och leverans går till för våra anpassade läromedel.

Mer från SPSM

Ansökningsformulär

1

Om läromedlet, eleven och typ av anpassning


Fyll i ISBN och klicka på "Hämta" för att hämta information från Bokinfo

Vilken typ av anpassning behöver eleven?

Vilken typ av anpassning behöver eleven?
Välj punktskrift

Välj tryck

Fungerar både i talsyntes och punktskriftsskärm.

Kan användas i mobil, läsplatta och dator.

Behöver du tillhörande taktila bilder?

(Gäller ej E-bok i HTML-format)

Välj ja eller nej

Funktionsnedsättning

Finns någon funktionsnedsättning?
Kommer eleven behålla läromedlet efter avslutad kurs?

Vi behöver den här informationen för att hjälpa dig i din ansökan.

Leveranstiden är vanligtvis 6-10 månader. En första version i digital form, en råkopia, är vanligtvis tillgänglig efter 1–2 månader.

Lägg till ytterligare ett läromedel som du vill anpassa
2

Dina kontaktuppgifter

3

Vart ska vi skicka fakturan?

Vart ska vi skicka fakturan?

Betalning sker mot faktura, 30 dagar netto. Fakturering sker när produkten är klar. Kostnaden motsvarar rekommenderat pris på originalläromedlet plus fraktkostnad.

 
4

Vart ska vi skicka läromedlet?

Vart ska vi skicka läromedlet?
 

OBS! Upp till 10 månaders leveranstid på slutprodukt.

5

Har du något du vill tillägga?

Specialpedagogiska skolmyndigheten anpassar mot beställning förlagsutgivna läromedel så att de kan läsas av elever med funktionsnedsättning, med stöd av 17 a § i upphovsrättslagen. Läs mer om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.