Svenska

Svenska

Bild saknas

Svenska Timmar Språket, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Svenska E-bok
359 kr
Lägg i varukorg, Svenska Timmar Språket
Svenska Timmar är en läromedelsserie i svenska för studieförberedande program som täcker in samtliga språkliga moment i svenskans kurs 1, 2 och 3. Mål...
Klara svenskan.

Klara svenskan Elevbok Åk 4 Språklära, Tryckt punktskrift, gles, Enkelsidig

Svenska Tryckt punktskrift
60 kr
Lägg i varukorg, Klara svenskan Elevbok Åk 4 Språklära
I Klara Svenskans arbetsgång byggs kunskapen upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd under...
Barn leker med håvar.

Fånga förmågan 5 Svenska, E-bok Textview

Svenska E-bok
95 kr
Lägg i varukorg, Fånga förmågan 5 Svenska
Fånga förmågan 1-6 Svenska är ett flexibelt material uppbyggt av tydliga modeller för språkutveckling. Materialet bygger på idén att tydliga stödstruk...
Språkporten 1, 2, 3.

Språkporten Svenska som andraspråk 1, 2, 3, Tryckt punktskrift, tät, Dubbelsidig

Svenska Svenska för invandrare Tryckt punktskrift
316 kr
Lägg i varukorg, Språkporten Svenska som andraspråk 1, 2, 3
Språkporten finns i en ny, omarbetad, upplaga som täcker kurserna Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. Hela boken har gåtts igenom, bearbetats och kompl...
Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 2 nivå grön.

Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 2 nivå grön, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Svenska E-bok
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
132 kr
Lägg i varukorg, Livet i Bokstavslandet Läsebok åk 2 nivå grön
Livet i Bokstavslandet är ett nytt grundläromedel för årskurs F-3. I läseböckerna för åk 1-3 har Ulf Stark skrivit fristående berättelser om Ami, Brun...
Kontakt Stadiebok.

Kontakt Stadiebok, E-bok Textview

Svenska Svenska som andraspråk E-bok
Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning
351 kr
Lägg i varukorg, Kontakt Stadiebok
Arbetsområdena i Kontakt är helt fristående från varandra vilket gör det möjligt för dig som lärare att använda läromedlet som det passar dig. Arbeta ...
Barn uppklädd som rappare med en mikrofon i handen.

Gangster rapp, Stjärnsvenska, Upplevelse nivå 7

Svenska Tryckt punktskrift
90 kr
Lägg i varukorg, Gangster rapp, Stjärnsvenska, Upplevelse nivå 7
Nivå 7 Mer automatiserad läsning. Stjärnsvenska är ett systematiskt uppbyggt material med böcker på olika svårighetsnivåer med långsam stegring, från ...
Illustrerad person.

Skrivande, E-bok Textview

Svenska E-bok
265 kr
Lägg i varukorg, Skrivande
Skrivande kommer i paket tillsammans med den skönlitterära ungdomsromanen Mandala i våra hjärtan.I Skrivande presenteras och förklaras stilistiska dra...
Omslagsbild saknas.

Fem lektioner i retorik, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Svenska E-bok
228 kr
Lägg i varukorg, Fem lektioner i retorik
Fem lektioner i retorik bygger på den klassiska retorikens pedagogiska program som bestod av fem steg. I det första steget fick eleverna lära sig meto...
Omslag.

Akrobat Tolv steg i svenska C Vår Grundbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Svenska E-bok
105 kr
Lägg i varukorg, Akrobat Tolv steg i svenska C Vår Grundbok
I läromedlet Akrobat Tolv steg i svenska är hela ämnesstoffet uppdelat i sex teman. Du får förberedda uppgifter med lektioner och övningar inom Läsa, ...