17 a § i upphovsrättslagen

Specialpedagogiska skolmyndigheten anpassar mot beställning förlagsutgivna läromedel för elever med funktionsnedsättning, med stöd av 2 kapitlet 17 a § i upphovsrättslagen. 

I 17 a § regleras nämligen ett undantag som gör det möjligt att framställa exemplar av ett verk så att personer med funktionsnedsättning kan tillgodogöra sig verket. Produkten får endast spridas till personer som på grund av sin funktionsnedsättning behöver det anpassade exemplaret. 

När skolor via sitt skolbibliotek beställer och köper anpassade läromedel för utlåning till elev med funktionsnedsättning, och avser att låta eleven behålla läromedlet, måste Specialpedagogiska skolmyndigheten informeras om detta för att kunna ersätta upphovsmannen enligt 17 c § i ovan nämnda kapitel. På beställningsblanketten frågar vi därför om eleven ska behålla den anpassade boken eller inte.

Senast ändrad: 2020-11-16