Gangster rapp, Stjärnsvenska, Upplevelse, nivå 7, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Gangster rapp.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
113 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.

Ingår i serien Stjärnsvenska

Nivå 7 Mer automatiserad läsning. Stjärnsvenska är ett systematiskt uppbyggt material med böcker på olika svårighetsnivåer med långsam stegring, från förskoleklass till och med år 5. Utgångspunkten är att alla barn kan bli bra på att läsa bara de får möjlighet att läsa, träna och uppleva orden i sin egen takt.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läsa med digitala verktyg, spsm.se

Utgivningsdatum
Artikelnummer
10378
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Medietyp
Nedladdningsbart