Stödmaterial - Särskilt stöd till nyanlända elever

Särskilt stöd till nyanlända elever.
Produkttyp: Publikation och rapport Stödmaterial

Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade stödmaterial Särskilt stöd till nyanlända elever.

Stödmaterialet vänder sig till dig som arbetar inom de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Materialet är uppdelat i sex centrala teman som är relaterade till varandra och som tillsammans bildar en helhet. Till varje tema hör en eller flera filmer samt reflektionsfrågor.

Visa mer

Artikelnummer
00852
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
1 sida