Tillgänglig lärmiljö för vuxna med psykisk ohälsa

Omslag till Tillgänglig lärmiljö för vuxna med psykisk ohälsa.

Studiepaket vuxen

Det här studiepaketet vänder sig till dig som möter vuxenstuderande i ditt arbete. Tanken är att arbetslag och personalgrupper ska kunna använda det för gemensam fortbildning.

Produkttyp: Stödmaterial

Ingår i serien Studiepaket vuxen

För att kunna erbjuda alla studerande goda villkor för lärande krävs kunskap. Skriften beskriver pedagogiska konsekvenser som psykisk ohälsa kan medföra. Skriften innehåller information om strategier och stöd i studiesituationen samt ger underlag till samtal med vuxenstuderande. Den ger också exempel från vuxenutbildningar som berättar om sina erfarenheter.

Skriften vänder sig till anordnare av utbildning för vuxna, skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare, politiker och andra som är intresserade av att utforma tillgängliga lärmiljöer. Den kan även vara relevant för studerande och mentorer.

Det finns ett webbaserat material med filmer och uppgifter till den här skriften och serien som den ingår i. Uppgifter och filmer som hör till skriften i Studiepaket vuxen.

Skriften har tidigare getts ut med titeln "Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med psykisk ohälsa".

Visa mer

ISBN
9789128010405
Artikelnummer
01040
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
24 sidor