Studiepaket dubbla läroplaner - Informationsblad

Framsida Studiepaket dubbla läroplaner
Produkttyp: Publikation och rapport Stödmaterial
0 kr exkl. 0% moms

Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade studiepaket om att arbeta med dubbla läroplaner. 
Studiepaketet riktar sig till dig som möter elever som är mottagna i grundsärskolan och får sin undervisning i grundskolan. Materialets filmer och texter tar upp vad skolan behöver veta och göra när det gäller utredning inför mottagande och mottagande i grundsärskolan. Andra ämnen är samverkan med fokus på elevernas lärande och utveckling, pedagogisk planering utifrån dubbla läroplaner och bedömning och betygssättning i grundsärskolan.

Studiepaketet riktar sig framförallt till lärare och annan personal runt eleverna men det är också relevant för rektorer och andra som arbetar på en övergripande nivå. Studiepaketet är helt webbaserat och bygger på kollegialt lärande. Det går även att arbeta enskilt med studiepaketets innehåll.

Visa mer

Artikelnummer
01012
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
1 sida