Tillgänglig lärmiljö för vuxna med funktionsnedsättning – övergripande information

Omslag till Tillgänglig lärmiljö för vuxna med funktionsnedsättning – övergripande information.

Studiepaket vuxen

Det här studiepaketet vänder sig till dig som möter vuxenstuderande i ditt arbete. Tanken är att arbetslag och personalgrupper ska kunna använda det för gemensam fortbildning.

Produkttyp: Stödmaterial

Ingår i serien Studiepaket vuxen

Skriften beskriver fyra områden som tillsammans bildar basen för en likvärdig utbildning. Dessa områden är tillgänglighet, delaktighet, inkludering och ett interkulturellt perspektiv.

Till områdena kopplas checklistor, modeller eller exempel från praktiken. I skriften presenteras lagar och regler som berör utbildningsområdet. Det fi nns också en genomgång av vem som ansvarar för och fi nansierar stödinsatser inom olika utbildningsformer.

Skriften vänder sig till anordnare av utbildning för vuxna, skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare, förtroendevalda och andra som är intresserade av att utforma en tillgänglig lärmiljö.

Det finns ett webbaserat material med filmer och uppgifter till den här skriften och serien som den ingår i. Uppgifter och filmer som hör till skriften i Studiepaket vuxen.

Skriften har tidigare getts ut med titeln ”Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning – övergripande information”.

Visa mer

ISBN
9789128010320
Artikelnummer
01032
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
28 sidor