Vem har ljudet?

Låda med innehåll till spelet Vem har ljudet.
Produkttyp: Spel
Ämne: Kommunikation Svenska Svenska som andraspråk
Skolform: Anpassad grundskola åk 1-3 ämnen Anpassad grundskola åk 1-3 ämnesområden Anpassad grundskola åk 4-6 ämnen Anpassad grundskola åk 4-6 ämnesområden Anpassad grundskola åk 7-9 ämnesområden Förskoleklass Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Dyslexi Intellektuell funktionsnedsättning Läs- och skrivsvårigheter Tal- och språkstörning
200 kr exkl. 25% moms

Ingår i serien Spel för språkinlärning

Vem har ljudet? tränar förmågan att höra om ett visst språkljud finns i ett ord. Spelet består av en snurra med 24 språkljud representerande med var sin bokstav, en uppsättning bildkort och en uppsättning marker.

Spelet går till så att varje spelare tar var sitt bildkort, snurrar fram en bokstav och lyssnar ut vem som har ljudet i sitt ord. Den spelare som har ljudet får en mark som poäng. Flest poäng vinner förstås!

Utvecklare: Pia Apt. Låda med handledning, 48 bildkort 5x5 cm, en bokstavssnurra, ett antal marker.

Visa mer

Utgivningsdatum
Artikelnummer
3336
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Illustratör
Monica Brolin, Kerstin Holmstedt
Övriga detaljer
185 g