Med ljudet som omvärld

Person som lyssnar.
Produkttyp: Publikation och rapport

Alla elever har rätt att känna sig delaktiga i skolan. Men hur kan man vara delaktig om allt ljud runt omkring är så starkt att ingenting går att urskilja? Eller om det är så tyst så att ingenting hörs?

Denna forsknings- och utvecklingsrapport handlar om hur elever med blindhet i grund- och gymnasieskolan använder sig av ljud i olika situationer under skoldagen för att förstå och få tillgång till både sociala och pedagogiska sammanhang. Rapporten ger ett vidgat perspektiv på ljudmiljöns betydelse i skolan. Vi vet att ljudmiljön har stor påverkan på människor generellt, men vad betyder ljudmiljön för en person som inte ser? Och hur fungerar den i skolans olika lärmiljöer? Här lyfts, kanske för första gången i pedagogisk forskning, ljudmiljöns avgörande roll i skolan för elever med synnedsättning ur deras eget perspektiv.

Visa mer

ISBN
9789128007405
Artikelnummer
00740
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
120 sidor