Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Åsbackaskolan

Publikation och rapport
0 kr
Specialpedagogiska skolmyndigheten driver på uppdrag av staten Åsbackaskolan, som är en skola för elever som är döva eller har hörselnedsättning i kom...

Hällsboskolan

Publikation och rapport
0 kr
Specialpedagogiska skolmyndigheten driver på uppdrag av staten tre specialskolor för elever med grav språkstörning från förskoleklass till årskurs 10....

Digitalt lärande - för att nå målen

Publikation och rapport
0 kr
Publikationen Digitalt lärande för att nå målen kan vara ett stöd för er som vill utveckla en lärmiljö där digitala verktyg är en naturlig del. Den er...

Tips och idéer Windows 8

Publikation och rapport
0 kr
I den här handledningen får du veta hur du gör inställningar för att anpassa Windows 8 för att möta den enskilde individens behov. Vi tydliggör några ...

TUFF för nyanlända svenskar

Publikation och rapport
0 kr
Denna skrift är tänkt att ge pedagogiskt och metodiskt stöd till teckenspråkslärare som undervisar föräldrar med utländsk härkomst. Men även andra kan...