Att delta på lika villkor

Framsida, bild på två händer och punktskrift
Produkttyp: Publikation och rapport
0 kr exkl. 0% moms

Hur skapar man en likvärdig skolsituation för ett barn med synnedsättning i en skola som till stor det är utformad utifrån visuella förutsättningar? Är det ens möjligt? Det är frågor som den nya rapporten "Att delta på lika villkor? - den punktskriftsläsande elevens möjligheter till delaktighet i klassrummet" från Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter syn i Stockholm belyser.

Rapporten beskriver ett tvärvetenskapligt utvecklingsprojekt och består av två delstudier. Den ena studien utgörs av en enkätundersökning med kvantitativ ansats, som omfattar samtliga lärare som undervisade en punktskriftsläsande elev i grundskolan ett visst läsår.

Den andra delstudien är en fördjupningsstudie omfattande sju punktskriftsläsande elever samt deras föräldrar och lärare. Elevgruppen har studerats under en tidsperiod av tre år. Studien har en kvalitativ ansats och belyser pedagogers, elevers och föräldrars upplevelser av skolsituationen.

Författare till rapporten är Anders Rönnbäck, specialpedagog, Kim de Verdier, leg. psykolog, Annica Winberg, aukt. socionom, samtliga från Resurscenter syn samt Stephan Baraldi, fil.dr, Psykologiska institutionen Stockholms Universitet. 
 
Format: A4
 
Finns även nedladdningsbar med engelsk översättning.

Visa mer

ISBN
9789128002820
Artikelnummer
00282
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
124 sidor