Unga med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

Unga med funktionsnedsättning och psykisk hälsa.
Produkttyp: Publikation och rapport

Brister i skolan leder till ökad psykisk ohälsa bland unga med funktionsnedsättning. Andelen unga som har återkommande psykosomatiska symtom har ökat över tid och fördubblats sedan mitten av 1980-talet. Det visar Folkhälsomyndighetens enkätunder­sökningar Skolbarns hälsovanor. Flickor uppger sämre hälsa än pojkar och unga med funktionsnedsättning uppger sämre hälsa än unga utan funktionsnedsättning.

Vad den ökade psykiska ohälsan beror på är inte helt klarlagt. Det finns dock många indikationer som pekar mot att bland annat de förändringar som gjordes i skolsystemet under 90-talet har lett till att skolan fungerar sämre och att detta har betydelse för den ökade ohälsan bland unga.

 

Visa mer

ISBN
9789128000734
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
4 sidor i A4-format, 2 sidor i A3-format.