Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

DATE lärmaterial F-3

Publikation och rapport
0 kr
DATE lärmaterial för grundskolan F-3 är ett kreativt och lustfyllt material att använda i skolans ämnesundervisning och likabehandlingsarbete.  Finns ...

Insatser i skolan för elever med adhd

Publikation och rapport
0 kr
FoU-rapporten ”Insatser i skolan för elever med adhd, utblick via internationella tidskrifter” finns inte längre för beställning. Det beror på att de ...

Barnpanelsrapport

Publikation och rapport
0 kr
Vad säger elever med funktionsnedsättning om trygghet, studiero och studiemotivation? I Specialpedagogiska skolmyndighetens barnpanelsrapport berättar...

Från upplevelse till samtal

Publikation och rapport
0 kr
Vilka är förutsättningarna för att en partner ska uppfatta och svara på yttringar hos ett barn med medfödd dövblindhet? Format: A4.