Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Alla är olika

Publikation och rapport
0 kr
I denna studie har Kamilla Peuravaara belyst flera olika aspekter som följer av studier vid särskild undervisning för vuxna och även föreslagit åtgärd...

Tips och idéer för Ipad IOS 11

Publikation och rapport
0 kr
Denna publikation är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten och beskriver ett urval inställningar och verktyg inbyggda i operativsystemet IOS 1...

DATE lärmaterial F-3

Publikation och rapport
0 kr
DATE lärmaterial för grundskolan F-3 är ett kreativt och lustfyllt material att använda i skolans ämnesundervisning och likabehandlingsarbete.  Finns ...

Läslära och skriftspråka

Publikation och rapport
0 kr
– För barn med dövhet eller hörselnedsättning. Är tal eller tecken en förutsättning för att barn med dövhet ska kunna lära sig läsa? I denna forskning...