Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik, e-bok Textview

Specialpedagogiska skolmyndigheten - Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.
Produkttyp: E-bok Publikation och rapport
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
0 kr exkl. 6% moms

Denna produkt är en e-bok i Textview-format.

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Den här broschyren beskriver vilket stöd du kan få i ditt arbete. Den finns även på engelska. The National Agency for Special Needs Education and Schools.

Se också motsvarande information på vår webbplats, www.spsm.se/om-oss/. Där informationen är översatt till teckenspråk.

Foldern går även att beställa som

Visa mer

Artikelnummer
00923
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum