The National Agency for Special Needs Education and Schools - Sweden’s largest body of knowledge in special needs education

Illustrerade ungdomar sitter tillsamman runt ett bord.
Produkttyp: Publikation och rapport
0 kr exkl. 0% moms

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också åtta specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

Den här foldern är en engelsk översättning av den svenska foldern och myndighetspresentationen Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. Se också motsvarande information på vår webbplats. Där finns informationen översatt till teckenspråk. 

Foldern går även att beställa som tryckt punktskrifte-bok HTML och e-bok Textview.

Visa mer

ISBN
9789128008549
Artikelnummer
00854
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum