Specialpedagogiska skolmyndigheten - Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik, tryckt punktskrift

Illustrerade ungdomar sitter runt ett bord.
Produkttyp: Publikation och rapport Tryckt punktskrift
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
0 kr exkl. 0% moms

Denna produkt är i tryckt punktskrift.

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också åtta specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel.

I den här foldern presenterar vi vår myndighet. Foldern om Specialpedagogiska skolmyndigheten finns också på engelska. Se också motsvarande information på vår webbplats. Där finns informationen översatt till teckenspråk. 

Foldern går även att beställa som e-bok HTML och e-bok Textview.

Visa mer

ISBN
9789128008181
Artikelnummer
00818
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum