Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning

Omslag till Att främja delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning.
Produkttyp: Publikation och rapport
50 kr exkl. 6% moms

Denna systematiska översikt syftar till att bidra med kunskap och förståelse för hur man i förskolan och skolan kan skapa bästa möjliga förutsättningar för delaktighet och lärande hos barn och elever med synnedsättning. Vi vänder oss främst till de förskollärare och lärare som möter barn och elever med synnedsättning, men översikten kan också användas av andra inom förskolan och skolans värld.

Visa mer

ISBN
9789128010269 (tryckt), 9789128010276 (pdf)
Artikelnummer
01027
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
130 sidor