Bra att veta om tvåspråkighet och specialskolan

Bra att veta om tvåspråkighet och specialskolan.
Produkttyp: Publikation och rapport
0 kr exkl. 0% moms

Ingår i serien Bra att veta om

På den tvåspråkiga specialskolan undervisas eleverna i två språk, svenskt teckenspråk och svenska i skriven form. Båda språken är levande och likvärdiga i skolans verksamhet. För våra elever som är döva eller har hörselnedsättning stärks möjligheterna till delaktighet och tillgänglighet i samhället när de utvecklar både svenskt teckenspråk och svenska.

Dessa Bra att veta-foldrar, som berör området tvåspråkighet avseende svenska och svenskt teckenspråk, vänder sig till föräldrar, skolledare, skolpersonal, informatörer och andra intresserade. Här finns allmän information att hämta om:

• Svenskt teckenspråk
• Tvåspråkighet och specialskolan
• Teckenspråkstolkning.

Finns även på engelska.

Visa mer

ISBN
9789128008686
Artikelnummer
00492
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum