Bra att veta om tvåspråkighet och specialskolan

Bra att veta om tvåspråkighet och specialskolan.
Produkttyp: Publikation och rapport

Ingår i serien Bra att veta om

På den tvåspråkiga specialskolan undervisas eleverna i två språk, svenskt teckenspråk och svenska i skriven form. För våra elever som är döva eller har hörselnedsätt­ning stärks möjligheterna till delaktighet och tillgäng­lighet i samhället när de utvecklar både svenskt teck­enspråk och svenska. De kan växla mellan språken för att kommunicera med omvärlden, söka nya kunskaper, påverka sin situation och utveckla sin personlighet. Utifrån situation och sammanhang ska de kunna välja språk för att vara kommunikativt delaktiga genom hela livet.  

Dessa Bra att veta-foldrar, som berör området tvåspråkighet avseende svenska och svenskt teckenspråk, vänder sig till föräldrar, skolledare, skolpersonal, informatörer och andra intresserade. Här finns allmän information att hämta om:

• Svenskt teckenspråk
• Tvåspråkighet och specialskolan
• Teckenspråkstolkning.

Finns även på engelska.

Visa mer

ISBN
9789128008686
Artikelnummer
00492
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum