Förhindra skolmisslyckande

Framsida Förhindra skolmisslyckande
Produkttyp: Publikation och rapport

Ingår i serien European Agency

Att bygga upp skolornas kapacitet och bekämpa skolmisslyckanden är avgörande för inkluderande utbildningssystem. Ett tematiskt projekt har genomförts under titeln Förhindra skolmisslyckande: En undersökning av inkluderande undervisningsmöjligheter på system- och individnivå. I projektet ges en översikt över den policy- och forskningslitteratur som finns om förebyggande arbete mot skolmisslyckanden.

Syftet med projektet är att lyfta fram vad i inkluderande policyramar som kan förhindra skolmisslyckanden och förbättra skolsystemens förmåga att tillgodose elevernas mångskiftande behov. Arbetet i projektet pågick mellan 2018 och 2019. Man undersökte om policy för inkluderande undervisning kunde förhindra skolmisslyckanden, både på individ- och systemnivå.
Följande huvudfrågor tjänade som vägledning för projektarbetet:

  1. Vad säger forskningslitteraturen om sambandet mellan förebyggande åtgärder mot skolmisslyckanden och inkluderande utbildningssystem?
  2. Hur beskrivs och behandlas frågan om förebyggande arbete mot skolmisslyckanden i European Agencys medlemsländers policy för inkluderande undervisning, både vad gäller systemet som helhet och för den enskilda eleven?
  3. Vilka delar och ramar inom inkluderingspolicy förefaller vara nödvändiga för att förhindra skolmisslyckanden?

Visa mer

ISBN
9789128009836
Artikelnummer
00983
Författare
Omfång
21 sidor