Organisation av stödåtgärder som främjar inkluderande undervisning – Kortfattad policy

Organisation av stödåtgärder som främjar inkluderande undervisning – Kortfattad policy.
Produkttyp: Publikation och rapport

Ingår i serien European Agency

I policyn beskrivs vad medlemsländerna i projektet Organisation av stödåtgärder som främjar inkluderande undervisning kommit fram till. Policyn handlar om vad som kan förbättra stödsystemen för alla elever men särskilt för elever med funktionsnedsättning i vanliga skolor. I allt fler länder börjar man inse att inkluderande undervisning är det bästa alternativet för elever med funktionsnedsättning, vilket också understryks i artikel 24 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Genom litteraturstudier, besök och seminarier har faktorer identifierats som är nödvändiga för att kunna ta fram inkluderande arbetsmetoder och skapa en organisation som ger verkningsfullt stöd. Policyn innehåller rekommendationer som på ett särskilt sätt riktar sig till beslutsfattare.

Visa mer

Artikelnummer
00841
Omfång
4 sidor