Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Raising Achievement for all Learners

Publikation och rapport
0 kr
The purpose of this paper is to provide a summary of the key messages from the European Agency for Development in Special Needs Education (the Agency)...

Participation on equal terms

Publikation och rapport
0 kr
This report was originally published in Swedish in 2010, and describes the results of an interdisciplinary research project concerning Braille reading...

Tips och idéer Windows 8

Publikation och rapport
0 kr
I den här handledningen får du veta hur du gör inställningar för att anpassa Windows 8 för att möta den enskilde individens behov. Vi tydliggör några ...

TUFF för nyanlända svenskar

Publikation och rapport
0 kr
Denna skrift är tänkt att ge pedagogiskt och metodiskt stöd till teckenspråkslärare som undervisar föräldrar med utländsk härkomst. Men även andra kan...