Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

EuroNews 22, engelska

Publikation och rapport
0 kr
EuroNews is the newsletter from European Agency for Special Needs and Inclusive Education which provides information about the Agency's activities and...

Delårsrapport 2014

Publikation och rapport
0 kr
Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) delårsrapport per 2014-06-30.

OPTIC Optimising the Inclusive Classroom

Publikation och rapport
0 kr
I ett inkluderande samhälle är noggrann utformning av lärandemiljön en av huvudfaktorerna för att alla elever ska nå framgång. Comeniusprojektet OPTIC...

Young Voices Meeting Diversity in Education

Publikation och rapport
0 kr
Häftet presenterar resultatet av den europeiska hearingen med ungdomar i behov av särskilt stöd, som organiserades av the European Agency for Special ...