Pictogram - för dem som behöver kommunicera med bilder

Elev använder Pictogram på datorn.
Produkttyp: Publikation och rapport

Pictobilderna utvecklas i första hand för personer som behöver ett alternativt sätt att strukturera och kommunicera men de används också i kommunikation med personer som har ett annat modersmål eftersom de finns på 20 olika språk.

Pictobilder syns idag i ett flertal offentliga miljöer där de fungerar som komplement till vanliga textskyltar eller ersätter dem helt. Pictogram.se samarbetar med SIS, Swedish Standards Institute som utvecklar standard utifrån våra pictobilder.

Broschyren ger svar på varför pictobilderna ser ut som de gör och hur de kan användas. Den innehåller även information om upphovsrättsliga frågor.

Visa mer

ISBN
9789128109185
Artikelnummer
10910
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
12 sidor