Inkluderande fritidshemspedagogik

Omslag till Inkluderande fritidshemspedagogik.
Produkttyp: Publikation och rapport

Ingår i serien Forskningsskrift

I den här skriften skriver professor Peter Karlsudd om hinder och möjligheter för den inkluderande pedagogik som tidigare så tydligt kännetecknat fritidshemmet som institution. Läsaren får en grundlig beskrivning av den inkluderande fritidshemspedagogiken som kraft för att ge utrymme för barns individuella skillnader.

Skriften är en av tre skrifter som Specialpedagogiska skolmyndigheten publicerar om olika forskningsperspektiv inom fritidshem. De andra två är Fritidshemslärares erfarenheter av extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmet av Marina Wernholm, lektor vid Linnéuniversitet och Elevers delaktighet i fritidshem och är skriven av Helene Elvstrand, docent vid Linköpings universitet.

Författaren svarar självständigt för innehållet och anges vid referens till publikationen.

Visa mer

ISBN
9789128010450
Artikelnummer
01045
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
24 sidor