Elevers delaktighet i fritidshem

Omslag till Elevers delaktighet i fritidshem.
Produkttyp: Publikation och rapport

Ingår i serien Forskningsskrift

I den här skriften skriver docent Helene Elvstrand om delaktighet för elever i fritidshem. Läsaren får en grundlig beskrivning om hur delaktighet fungerar i praktiken och vilka förutsättningar som krävs för att skapa delaktighet för alla elever inom fritidshemmet.

Skriften är en av tre skrifter som Specialpedagogiska skolmyndigheten publicerar om olika forskningsperspektiv inom fritidshem. De andra två är Fritidshemslärares erfarenheter av extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmet av Marina Wernholm, lektor vid Linnéuniversitet och Inkluderande fritidshemspedagogik av Peter Karlsudd, professor vid Linnéuniversitetet.

Författaren svarar självständigt för innehållet och anges vid referens till publikationen.

Visa mer

ISBN
9789128010498
Artikelnummer
01049
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
22 sidor