Fritidshemslärares erfarenheter av extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmet

Omslag till Fritidshemslärares erfarenheter av extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmet.
Produkttyp: Publikation och rapport

Ingår i serien Forskningsskrift

I den här skriften skriver Marina Wernholm, lektor i pedagogik, om fritidshemslärares erfarenheter med extra anpassningar och särskilt stöd. Läsaren får en beskrivning av vad fritidshemslärare ser som viktiga förutsättningar för att kunna erbjuda extra anpassningar och särskilt stöd i fritidshemmet.

Skriften är en av tre skrifter som Specialpedagogiska skolmyndigheten publicerar om olika forskningsperspektiv inom fritidshem. De andra två är Elevers delaktighet i fritidshem av Helene Elvstrand, docent vid Linköpings universitet Linnéuniversitet och Inkluderande fritidshemspedagogik av Peter Karlsudd, professor vid Linnéuniversitetet.

Författaren svarar självständigt för innehållet och anges vid referens till publikationen.

Visa mer

ISBN
9789128010474
Artikelnummer
01047
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
22 sidor