Lärares professionella lärande för inkludering: Slutlig sammanfattande rapport från fas 1

Framsida Lärares professionella lärande för inkludering
Produkttyp: Publikation och rapport
0 kr exkl. 0% moms

I denna rapport sammanfattas fas 1 i TPL4I-projektet, Lärares professionella lärande för inkludering. I Projektet TPL4I undersöks forskning samt vilken policy som påverkar lärares professionella lärande för inkluderande undervisning. I rapporten beskrivs de främsta utmaningarna för beslutsfattare och anordnare av lärares professionella utbildning för inkludering. Slutsatsen i rapporten är att en förutsättning för inkluderande undervisning är att Lärare och annan personal behöver ha tillgång till sammanhängande och kontinuerligt professionellt lärande för att kunna erbjuda en skola för alla.

Visa mer

Artikelnummer
01013
Författare