Teckenspråk talat och skrivet språk

Framsida fyra tjejer som talar teckenspråk
Produkttyp: Publikation och rapport

En forskningssammanställning om tvåspråkighet.

Intresset att forska om tvåspråkighet med kombinationen teckenspråk, talat och skrivet språk växer. Det visar sig bland annat i att fler och fler studier har publicerats. I takt med det ökade utbudet har professionella och intresserade efterfrågat en sammanställning av vetenskapliga studier inom forskningsområdet.

Den här skriften syftar till att möta det behovet. Sökningar har gjorts i internationella forskningsdatabaser och utgått från sökordet sign language (teckenspråk) i kombination med: bimodal (två kommunikationskanaler), eller bilingualism (tvåspråkighet), eller – spoken and written language (talat och skrivet språk).

Denna produkt finns bara som nedladdningsbar pdf.

Visa mer

Artikelnummer
00594
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
26 sidor