Ökad måluppfyllelse för alla elever, stödresurs för självutvärdering

Ökad måluppfyllelse för alla elever, stödresurs för självutvärdering.
Produkttyp: Publikation och rapport

På flera ställen runtom i Europa börjar man alltmer sätta fokus på kvalitet och rättvisa, och i takt med ökad decentralisering i Europa, blir det allt viktigare att hitta bra metoder för uppföljning och utvärdering.

I denna resurs ligger fokus på den viktiga roll som skolornas självutvärdering spelar i kontinuerligt skolförbättringsarbete. Här finns material för skolors självutvärdering som togs fram i projektet för ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildning (måluppfyllelseprojektet), som genomfördes av European Agency for Special Needs and Inclusive Education (European Agency) mellan 2014 och 2017. Materialet är upplagt som en öppen lärresurs som kan anpassas enligt lokala behov och prioriteringar. Tanken är att materialet ska fungera som stöd för skolsamarbetsområden när de utvärderar både inkluderande praktik och ökad måluppfyllelse.

I resursen finns även en holistisk modell som är tänkt att vara till hjälp för beslutsfattare i deras utvärderingsarbete: ekosystemet med stöd för inkluderande undervisning. Denna modell togs ursprungligen fram i European Agencys projekt om inkluderande utbildning i förskolan (European Agency, 2016a). Modellen ger en bild av de huvudsakliga strukturer och processer som påverkar lärande och måluppfyllelse samt av sammankopplingarna mellan nationell policy och processerna och strukturerna på alla andra nivåer. Modellen kan användas för att reflektera över hur policy i stort påverkar praktiken på lokal nivå och på själva skolorna.

Visa mer

ISBN
97891280088860
Artikelnummer
00886
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
36 sidor