Organisation av stödåtgärder som främjar inkluderande undervisning

Framsida blå med European Agencys logga
Produkttyp: Publikation och rapport

I denna rapport sammanfattas de nyckelfrågor som undersöktes inom projektet Organisation av stödåtgärder som främjar inkluderande undervisning (organisationsprojektet). Den nyckelfråga som undersöktes var följande: Hur är systemen för stödåtgärder organiserade för att möta behoven hos elever som anses ha en funktionsnedsättning enligt FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Förenta nationerna, 2006) så att dessa elever får undervisning i en inkluderande miljö inom den obligatoriska skolan? 
I rapporten presenteras även ett antal rekommendationer för hur stödåtgärder bör organiseras för att förbättra stödet för alla elever i den vanliga skolan och i synnerhet för de elever som har en funktionsnedsättning.

Denna produkt finns enbart som nedladdningsbar pdf. 

Visa mer

Artikelnummer
00621
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
31 sidor