Studiepaket språkstörning - informationsblad

Stödmaterial språkstörning - informationsblad.
Produkttyp: Publikation och rapport

Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade studiepaket om språkstörning.

Studiepaketet riktar sig till dig som möter barn, elever eller vuxenstuderande med språkstörning. Materialets filmer och texter visar hur du och dina kollegor kan skapa tillgängliga lärmiljöer, som i sin tur ökar barn och elevers möjligheter till lärande och delaktighet.

Under 2018 gjorde myndigheten en nationell kartläggning om språkstörning, för att ta reda på vilket stödbehov huvudmän och skolor har. Kartläggningen visar att kompetensutveckling för lärare och fritidspedagoger är mycket efterfrågat. Studiepaketet är framtaget utifrån behoven.

Studiepaket språkstörning är helt webbaserat. Det bygger på kollegialt lärande i arbetslaget under sex träffar. De första två träffarna, eller momenten, tar upp hur språkstörning kan påverka lärandet i olika åldrar, hur man upptäcker och utreder språkstörning, med mera.

I momenten därefter finns praktiknära filmer, texter och exempel på hur du kan planera, genomföra och följa upp undervisningen för att möta behoven hos de barn och elever som du arbetar med.

Samtliga moment har reflektionsuppgifter för arbetslagets träffar. Då utgår ni ifrån de nya kunskaperna och reflekterar gemensamt kring hur ni kan omsätta dem i er egen verksamhet. Flera moment har även uppgifter som du gör före träffen, i din egen praktik. Det kan handla om att omarbeta en skriftlig instruktion eller hålla en genomgång med hjälp av visuellt stöd.

Visa mer

Artikelnummer
00058
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
1 sida