Vad var det du inte hörde - HODA

Vad var det du inte hörde.
Produkttyp: Publikation och rapport

I vårt land finns omkring 4 600 barn och ungdomar med en hörselnedsättning av den grad att de förskrivits hörapparater, kokleaimplantat, benförankrad hörapparat eller annat personligt hjälpmedel. Uppåt 3 000 barn och ungdomar har också hörtekniska lösningar som komplement med syfte att förbättra elevernas möjligheter till delaktighet i skolan. Hur kan elever med hörselnedsättning få en fungerande skolvardag, där förutsättningar för delaktighet finns?

HODA-projektets resultat finns sammanfattat i en FoU-skrift, ”Vad var det du inte hörde”, och handlar om hörteknikens matchning mot den pedagogiska vardagen, dess tekniska funktion och inte minst miljörelaterade och organisatoriska förutsättningar. Skriften vänder sig till dig som arbetar med barn och ungdomar med hörselnedsättning. Vi hoppas att projektet bidrar till att beskriva vilka förutsättningar som måste finnas för att barn och ungdomar med hörselnedsättning ska erbjudas en icke diskriminerande skola.

HODA-studiens hela resultat finns sammanställd i separat pdf-fil med tillhörande bilagedel, och HODA:s litteraturstudie finns också sammanställd i separat pdf-fil.

Visa mer

Artikelnummer
00568
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
100 sidor