Nationell översyn och analys av styrdokument (CPRA)

Nationell översyn och analys av styrdokument (CPRA).
Produkttyp: Publikation och rapport

Nationell översyn och analys av styrdokument (CPRA) inleddes 2015 och omfattade då åtta medlemsländer. Detta arbete har nu utvecklats för att ge en ny form av individualiserad information till varje land, vars resultat nu har publicerats. Målet med CPRA-arbetet är att hjälpa länderna att reflektera över utvecklingen av sin politik för inkluderande utbildning. Dessa aktiviteter syftar till att ge medlemsländerna information om deras framsteg i förhållande till viktiga politiska mål för inkluderande utbildning.

I denna sammanfattande del beskrivs resultaten i CPRA-uppställningen för Sverige. Syftet med denna sammanfattande del är att få fram en ”nationell profil” över vilken policy som tillämpas, som ger en ögonblicksbild av hur Sveriges policy för inkluderande undervisning ser ut i jämförelse med policymålen på europeisk nivå (de tolv åtgärderna) och vad detta innebär för policyutvecklingen vad gäller inkluderande undervisning.

Visa mer

ISBN
9789128000475
Artikelnummer
00047
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
9 sidor