Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F–3 – informationsblad

Framsida Studiepaket läs- och skrivsvårigheter F–3
Produkttyp: Publikation och rapport

Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade studiepaket om läs- och skrivsvårigheter i förskoleklass och årskurs 1–3.

Studiepaketet är framtaget för kollegialt lärande och riktar sig till dig som arbetar med elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Studiepaketets texter och filmer belyser ämnen som:

  • orsaker till att elever kan utveckla allmänna läs- och skrivsvårigheter och eller dyslexi,
  • varför det är viktigt att kartlägga elevers läs- och skrivutveckling,
  • förmågor som är viktiga att uppmärksamma och analysera i samband med den tidiga läs- och skrivinlärningen.

I studiepaketet får du även veta mer om hur ni i arbetslaget kan främja lärande och utveckling med stöd av digitala verktyg och hur ni kan planera och genomföra perioder av intensivundervisning

Visa mer

Artikelnummer
00982
Utgivningsdatum
Omfång
1 sida