Observationsschema för skolans auditiva miljö

Observationsschema med fält att fylla i.
Produkttyp: Publikation och rapport

Observationsschemat är ett hjälpmedel till skolans personal för att tydliggöra hur förutsättningarna ser ut för hörteknik, pedagogik och ljudmiljö. Genom ett tydliggörande kan skolan vidta åtgärder som utvecklar tillgängligheten i lärmiljön för elever med hörselnedsättning.

Behovet av materialet blev tydligt efter undersökningen "Hörteknik och dess användning i skolan" som genomfördes 2013–2014 i Stockholms läns skolor, den så kallade HODA-studien. Resultatet i undersökningen visar tydligt att hörtekniken ofta fungerar dåligt i skolorna, men att den trots det används. Resultatet visar också att förutsättningar till en bra ljudmiljö nästan aldrig finns, och att medvetenhet och kunskap om kommunikativa strategier hos undervisande lärare är bristfällig. Samtidigt visar studien att fyra av fem lärare efterlyser kompetensutveckling inom området.

Materialet består av ett observationsschema med tillhörande handledning. Observationsschemat finns som en ifyllningsbar pdf-fil, men kan också skrivas ut för manuell hantering.

Se även Hörteknik och dess användning i skolan HODA litteraturstudie.

Visa mer

ISBN
9789128006828
Artikelnummer
00682
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
2