Utbildning för elever med språkstörning – vilket stöd behöver skolhuvudmännen?

Illustrerade elever vid skolbänken.
Produkttyp: Publikation och rapport

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har inom ramen för ett uppdrag vid myndighetens Östra region genomfört en kartläggning över skolhuvudmännens utbildningsalternativ, kompetens och stödbehov för elever med grav språkstörning.

Det finns uppskattningsvis omkring 10 000 elever med grav språkstörning i Sveriges grund- och gymnasieskolor. De flesta går i den reguljära skolan där en mindre andel av dessa erbjuder kommunikationsspår eller kommunikationsklass. I vissa skolor kan eleverna och deras lärare få stöd från talpedagog, logoped, specialpedagog eller speciallärare med inriktning mot språkstörning, men i många skolor saknas stöd av det slaget.

För att få en bättre bild av hur situationen ser ut genomfördes en kartläggning i SPSM:s Östra region under vintern 2016–2017. 

Visa mer

Artikelnummer
00995
Författare
Utgivningsdatum
Omfång
9