Stödmaterial för förskolan – informationsblad

Stödmaterial för förskolan.
Produkttyp: Publikation och rapport

Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade stödmaterial för förskolan.

Förskolans verksamhet ska enligt läroplanen vara "rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar", men det kan vara en utmaning att göra orden till verklighet. Var börjar man? Hur hittar man arbetssätt som fungerar för alla olika barn och vuxna som möts i förskolan? Med hjälp av detta stödmaterial bygger pedagoger och chefer en gemensam, bred bas att utgå ifrån i det kontinuerliga arbetet med att organisera en förskola som är tillgänglig för alla barn. 

Visa mer

Artikelnummer
00760
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
2 sidor