Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Åsbackaskolan

Publikation och rapport
0 kr
Specialpedagogiska skolmyndigheten driver på uppdrag av staten Åsbackaskolan, som är en skola för elever som är döva eller har hörselnedsättning i kom...

Årsredovisning 2019

Publikation och rapport
0 kr
När ett verksamhetsår ska summeras sker det i tabeller, diagram och analyser. Den här årsredovisningen är inget undantag. Uppgifterna baseras på de må...

Årsredovisning 2017

Publikation och rapport
0 kr
När Specialpedagogiska skolmyndigheten nu gått in på sitt tionde verksamhetsår kan det med tillfredsställelse noteras att mycket har hänt under dessa ...