Lärarutbildning för inkluderande undervisning i Europa utmaningar och möjligheter

Framsida i blå,vit och gul
Produkttyp: Publikation och rapport

Materialet är en sammanfattande rapport om hur lärarutbildning kan främja inkludering och hur lärare i sin grundutbildning förbereds för att möta den mångfald av behov som kan finnas i en elevgrupp. 25 av Agency’s medlemsländer har deltagit i projektet.

ISBN
9789128002424
Artikelnummer
00242
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
94 sidor