Elever i behov av särskilt stort stöd inom specialskolan för döva och hörselskadade

Framsida med bild på två stavar utomhus
Produkttyp: Publikation och rapport
0 kr exkl. 0% moms

Inom specialskolan för döva och hörselskadade används begreppet elever i behov av särskilt stort stöd, förkortat ESSS. I följande rapport diskuteras begreppet ESSS i förhållande till ett förändrat elevunderlag, en förändrad definition av begreppet, svårigheter i skolan inom hörande skolor och ett historiskt skolperspektiv.

Studien innehåller en inventering av elevgruppen inom specialskolan som genomfördes utifrån WHO:s klassificeringsinstrument ICF. Studien genomfördes 2005 av dåvarande Specialskolemyndigheten i samarbete med Specialpedagogiska institutet.
 
Format: A4

Visa mer

Artikelnummer
00177
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
60 sidor