Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Publikation och rapport

Våra publikationer laddar du enklast ner i pdf-format. För att läsa dem behöver du programmet Adobe Reader i din dator. De flesta av våra publikationer kan du också beställa i tryckt form.

Digitalt lärande - för att nå målen

Publikation och rapport
0 kr
Publikationen Digitalt lärande för att nå målen kan vara ett stöd för er som vill utveckla en lärmiljö där digitala verktyg är en naturlig del. Den er...

Årsredovisning 2019

Publikation och rapport
0 kr
När ett verksamhetsår ska summeras sker det i tabeller, diagram och analyser. Den här årsredovisningen är inget undantag. Uppgifterna baseras på de må...

Åsbackaskolan

Publikation och rapport
0 kr
Specialpedagogiska skolmyndigheten driver på uppdrag av staten Åsbackaskolan, som är en skola för elever som är döva eller har hörselnedsättning i kom...