Delaktighet i skolan för flickor och pojkar med adhd

En grupp elever håller händer.
Produkttyp: Publikation och rapport

Med den här rapporten vill vi motivera och stödja alla inom skolan att organisera lärmiljön på ett sätt som gynnar delaktighet för flickor och pojkar med adhd.

Vi ser att flickors och pojkars förutsättningar att få rätt stöd kan skilja sig åt, och frågade därför sex elever vilka problem de ser, vad som fungerar bra och vilka förslag till lösningar de har. Det visar sig att det finns brister när det gäller deras upplevelse av erkännande och undervisningens tillgänglighet. Det får konsekvenser för deras känsla av delaktighet, och därmed deras förutsättningar för att må bra och att lära sig.

Åtta rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten delar också med sig av sina erfarenheter av stöd till skolor, inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Visa mer

ISBN
9789128006958
Artikelnummer
00695
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
38 sidor