Alla är olika

Alla är olika.
Produkttyp: Publikation och rapport

I denna studie har Kamilla Peuravaara belyst flera olika aspekter som följer av studier vid särskild undervisning för vuxna och även föreslagit åtgärder. Kamilla har i sin studie en normkritisk ansats utifrån såväl funktionsförmåga som genus vilket bland annat visar sig i de studerandes egna berättelser. Hon har därmed synliggjort de studerandes röster som inte alltid får möjlighet att komma till tals. 

Studien är ett samverkansuppdrag mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten och filosofie doktor i sociologi, Kamilla Peuravaara.

Visa mer

ISBN
9789128008037
Artikelnummer
00802
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
70 sidor