Skoldatatek en verksamhet till stöd för lärande

Framsida fyra elever kollar in i kameran
Produkttyp: Publikation och rapport

Skoldatatek arbetar med utlåning, utprovning och kompetensutveckling kring alternativa lärverktyg. Deras arbete kan ge elever med funktionsnedsättning större möjligheter att utveckla sitt lärande. Idag finns skoldatatek tillgängliga i de flesta av Sveriges kommuner.

I denna skrift presenteras en sammanställning av olika rapporter för att beskriva vilka förutsättningar som krävs för att skoldatateken ska bli framgångsrika, samt vilka effekter de haft för lärare och elever.

Visa mer

Artikelnummer
00598
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
24 sidor